Header Ads Widget

Điều kiện, Thủ tục & Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Là một luật sư với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, tôi luôn đặt chuyên môn và thực tiễn lên hàng đầu để giúp đỡ doanh nghiệp và nhân viên nước ngoài khi xin cấp giấy phép lao động.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn điều kiện, thủ tục, và hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đề cập đến quy trình và lưu ý khi xin cấp giấy phép lao động, cùng với những tư vấn hữu ích và hỗ trợ từ LAVN LAW FIRM.

Hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam và tự tin hơn trong các thủ tục này. Các vấn đề chính được đề cập trong bài viết gồm có: 

I. Văn bản pháp luật quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

II. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

III. Đối tượng người nước ngoài nào được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

IV. Hồ sơ cấp giấy phép lao động và lưu ý về hồ sơ cấp giấy phép lao động

V. Quy trình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

VI. Tư vấn và hỗ trợ làm giấy phép lao động từ LAVN LAW FIRM. 

I. Văn bản pháp luật quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định được quy định trong 

- Bộ Luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, theo điều 165 của Luật Lao động năm 2019, người nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam nếu có giấy phép lao động hoặc thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động.

Ngoài ra, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục, hồ sơ, quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

II. Điều kiện người lao động nước ngoài được cấp giấy phép làm việc tại Việt Nam

Để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, người lao động nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Các điều kiện trên được quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động về việc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Các yêu cầu này được đưa ra để đảm bảo người lao động nước ngoài có đủ năng lực và sức khỏe để thực hiện công việc, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài.

III. Hình thức làm việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài có thể làm việc theo các hình thức sau đây:

1. Thực hiện hợp đồng lao động;

2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

3. Nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam, thành lập công ty Việt Nam với vốn góp dưới 3 tỷ đồng;

4. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

5. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

6. Chào bán dịch vụ;

7. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

8. Tình nguyện viên;

9. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

10. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

11. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

12. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế.

Người nước ngoài làm việc theo các hình thức trên tại Việt Nam chính là đối tượng điều chỉnh của nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

IV. Hồ sơ cấp giấy phép lao động và lưu ý về hồ sơ cấp giấy phép lao động

Để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI - Phụ lục 11 (kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ).

2. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (đã hoàn thành ở bước 1).

3. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (01 bản).

4. Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế (trong thời hạn 12 tháng).

5. Phiếu lý lịch tư pháp cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (được cấp không quá 6 tháng).

6. Bản chứng thực tất cả các trang hộ chiếu và visa của người nước ngoài (01 bản).

7. 02 ảnh chân dung, kích thước 4x6, phông nền trắng, không đeo kính.

8. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên (bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài...).

Đây là một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

- Các giấy tờ và hồ sơ cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng trước khi nộp.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe cần được cấp trong vòng 12 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

- Phiếu lý lịch tư pháp cần được cấp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

- Các giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật cần được cấp tại nước ngoài và có giá trị tương đương với văn bằng hoặc chứng chỉ tương đương tại Việt Nam.

- Ảnh nộp hồ sơ phải là ảnh mới nhất, không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao giấy tờ cá nhân, bao gồm tất cả các trang của hộ chiếu cần được nộp kèm theo hồ sơ.

- Nếu người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, cần có các văn bản chứng minh như văn bản của doanh nghiệp cử sang làm việc tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.

- Tất cả các giấy tờ và hồ sơ cần được kiểm tra kỹ trước khi nộp để đảm bảo đầy đủ và chính xác.

V. Quy trình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm các bước sau:

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài. Người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và bản sao đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động. Người sử dụng lao động khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử. Thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc.

Bước 3: Ký kết hợp đồng lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh. Người sử dụng lao động thực hiện các thủ tục đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài. Không có chế độ báo cáo định kỳ.

Bước 4: Cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bao gồm các tài liệu cần thiết. Thời hạn tối đa của thẻ tạm trú là 02 năm theo giấy phép lao động.

Lưu ý: Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần thu hồi lại giấy phép lao động và thẻ tạm trú để tránh các trách nhiệm pháp lý của mình. 

VI. Tư vấn và hỗ trợ làm giấy phép lao động từ LAVN LAW FIRM.

LAVN LAW FIRM là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm giấy phép lao động một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ làm giấy phép lao động, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, F.13, Q.4, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6261 6569               Fax: 028 6261 6639

Email: support@lavn.com.vn              Website: www.lavn.com.vn