Header Ads Widget

Những phương pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

 


Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ, có nhiều biện pháp để bạn có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, căn cứ vào chủ thể thực hiện hành vi bảo có các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sau:

1. Biện pháp bảo vệ do chính chủ thể quyền sở hữu trí tuệ:

- Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Biện pháp bảo vệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Theo Blog Thú Vị, các biện pháp này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng khi có (hoặc nghi ngờ có) hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên thực tế, trong đó :

- Biện pháp hành chính: Là việc cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nếu bạn bị thiệt hại do hành vi xâm phạm hoặc phát hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm. Tùy vào hành vi xâm phạm mà cơ quan có thẩm quyền xử phạt cảnh cáo hay phạt tiền và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục theo quy định tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP.

- Biện pháp dân sự: Là biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo thủ tục tố tụng dân sự. Khi có hành vi xâm phạm, bạn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý đối với hành vi xâm phạm này theo quy định tại bộ luật dân sự.

(Xem ngay: https://forlike.pro/)

- Biện pháp hình sự  là biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định là tội phạm theo thủ tục tố tụng hình sự. Theo đó, nếu phát sinh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với cuốn sách của bạn, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành xử lý nếu có đủ yếu tố cầu thành tội danh theo quy định tại  điều 170a về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Bộ luật hình sự.

- Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Khi phát hiện, nghi ngờ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn cơ quan có thẩm quyền tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa này; tiến hành kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Như vậy, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với cuốn sách của mình, tùy từng trường hợp mà bạn quyền có thể tự bảo vệ hoặc thông qua hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền tác giả cũng như những quyền khác đối với tác phẩm của mình.

Nguồn: LuatSuCuaBan.com